Tag: produk

Niche market yang selalu diperkatakan

Apakah yang dimaksudkan dengan niche market? Ia adalah berkenaan dengan pemasaran barangan/perkhidmatan yang spesifik. Terdapat banyak peluang yang masih belum…